Силденафил тестостерон стоимость левитры в аптеках

PDE5 инхибиторите блокират разграждането на цикличния гуанозин монофосфат (GMP) в системните артерии и вени, като по този начин ги дилатират.Като слаби вазодилататори, PDE5 инхибиторите са свързани с леко, обикновено клинично незначимо понижение на системното артериално налягане при (АН) здрави индивиди: Като цяло, ефектите на тази група медикаменти върху кръвното налягане са по-изразени в изправено положение, при пациенти с по-високо изходно кръвно налягане и не винаги са доза-зависими.Еректилна дисфункция и артериална хипертония Между 67 и 68% от мъжете с артериална хипертония (АХ) имат различна степен на еректилна дисфункция (ЕД), а от друга страна мъжете с ЕД имат по-често АХ в сравнение с общата популация, според обзор, публикуван в International Journal of Impotence Research (1).Инхибиторите на фосфодиестераза-5 (PDE5) са ефективна терапия при мъже с ЕД, дължаща се на хипертония, които успоредно с това приемат и антихипертензивни медикаменти.От 2377 мъже с диабет, ЕД е установена при 71%, като при две трети заболяването не е лекувано.Най-висок процент нелекувана ЕД се среща при пациенти с АХ и/или диабет е заключението на авторите.Рисковите фактори за ЕД са и рискови фактори за коронарна болест.

Скорошни проучвания показват, че честотата на ЕД при пациенти с АХ е дори още по-голяма. сред 476 пациенти на средна възраст 62 години с хипертония, за различна степен на ЕД са съобщили 68.3%: лека степен - 7.7%; умерена степен - 15.4%; и тежка степан - 45.2%.Vardenafil 20 mg в комбинация с nifedipine 30 или 60 mg дневно води до минимално понижение на кръвното налягане.Подобни са резултатите и от други проучвания за съвместното приложение на vardenafil и антихипертензивни медикаменти.Интересно е да се установи дали мъжете с ЕД имат по-често АХ, в сравнение с тези без ЕД. съобщават, че при пациенти с ЕД, АХ е регистрирана при 41%, в сравнение с 19% в контролната група без ЕД. върху 272 325 болни с ЕД показва, че 42% от тях са с хипертония; 42% са имали хиперлипидемия; 20% - диабет и 11% - депресия.Механизмите, по които АХ предизвиква ЕД, са свързани предимно с ендотелната дисфункция, предизвикана от хипертонията.

Latest Windows Reviews

See more

сколько действует виагра 25 мг

Latest Windows Reviews

See more

можно ли подсыпать левитру